Timmerstommen till vänster byggde vi och levererade till kund i Höga Kusten området 2012.


Timmerstomme
Färdigställdes under våren 2012.

Timmerstomme
Färdigställdes under våren 2012.
Timmerstomme
Färdigställdes under våren 2012.